Ar-Ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sınai Mülkiyet Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi Başlatıldı

29 Temmuz 2016 Cuma

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Türk Patent Enstitüsü (TPE) ve LES Turkey (Teknoloji Lisans Yöneticileri Derneği) işbirliği ile oluşturulan Ar-Ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sınai Mülkiyet Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ’nün katılımıyla, 28 Temmuz’da TPE’de gerçekleştirilen törenle başlatıldı.

Proje ile Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin üç önemli kurumsal yapılanmasının (Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile TGB Firmalarının) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları potansiyelinin değerlendirilmesi ve etkinliklerinin artırılması amaçlanıyor.

Proje üç farklı MODÜL üzerinden Sınai Mülkiyet Hakları eğitimleri, konferanslar ve atölye çalışmalarından oluşuyor.

Modül 1: Sınai Mülkiyet Hakları: Temel Kavramlar ve Patent İşlem Süreçleri

Modül 2: Fikri Hakların Yönetimi ve Ticarileştirilmesi

Modül 3: Patentle Randevu

Ayrıntılı bilgi: http://biltekegitim.sanayi.gov.tr/