Araştırma Altyapılarının Yenilik Potansiyeline Yönelik Sempozyum Düzenleniyor

04 Nisan 2017 Salı

Değerli Araştırmacılarımız,

RICH Projesi "Araştırma Altyapılarının Yenilik Potansiyelini Artırma" konulu uluslararası bir sempozyum düzenliyor. 8 Mayıs 2017 tarihinde Lizbon'da gerçekleşecek sempozyumun, Avrupa çapındaki ulusal araştırma altyapıları ile sanayinin birbiri ile etkileşime geçebileceği etkili bir platform oluşturması bekleniyor. Sanayinin, çeşitli araştırma altyapılarının tedarikçisi ya da kullanıcısı olmasına rağmen araştırma altyapılarının yenilik potansiyelinden hâlâ tam olarak yararlanamamakta olması sempozyumun düzenlenmesinde önemli bir etken.

Etkinlikte, "Araştırma Altyapıları ve Proje Seviyelerinde Yenilik" ile "Politika Araçları" konulu iki oturumu müteakiben "Yenilik Faaliyetleri - Kümelenmeler ve Spin-offlar" ile "Araştırma Altyapılarının Yenilik Potansiyelini Artırmak" başlıklı yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek. 

Sempozyumun hedef kitlesi sanayi temsilcileri, araştırma altyapılarındaki araştırmacılar ve yöneticileri, teknoloji transfer ve iletişim ofisleri ile araştırma altyapıları Ulusal İrtibat Noktalarıdır.

Notlar
Etkinliğe kayıt olunması gerekiyor. Kayıt olmak için lütfen tıklayın. (Etkinliğe çevrimiçi kayıt için son tarih: 01/05/2017) Etkinlik gündemi için tıklayın.
Sınırlı sayıda katılımcının seyahat masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacak. TÜBİTAK Ufuk2020 Seyahat Destekleri için tıklayın.