Horizon2020: Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) İçin Yeni Çağrılar Yayınlanmıştır

25 Aralık 2015 Cuma

Bireysel Burslar- Individual fellowships (IF):Ülkeler arası seyahat eden, tercihen akademik olmayan sektörden gelen, deneyimli araştırmacıların Avrupa içinde ve dışında hareketliliklerini desteklemek  ve aynı zamanda alanında en iyi yabancı araştırmacıları çekmek için sağlanan bir destek burs programıdır.

Son Başvuru: 14 Eylül 2016, 17:00

Bölgesel, ulusal ve Uluslararası Programlar için eş Finansman –Co-funding of regional, national and international programmes: Bu program  bir ülkeden bir başka ülkeye hareketliliği kapsayan  ve araştırmacılara iyi çalışma şartları ve ülkeler arası hareketlilik sağlayan bir burstur.

Son Başvuru: 29 Eylül 2016, 17.00

Araştırma ve Yenilik Alanında Personel Değişimi (RISE)- Research and Innovation Staff Exchanges (RISE): Araştırma ve yenilik personelinin  kısa dönem hareketliliğine destek olan ve her mesleki alanda , kıdemce yeni olandan en kıdemliye kadar, idari ve teknik personeli de içeren uluslararası ve sektörler arası işbirliğidir.

Son Başvuru: 28 Nisan 2016, 17:00

Marie Sklodowska –Curie Ulusal Temas Noktaları (NCP) arasında Uluslarası İşbirliği- Trans-national co-operation among Marie Sklodowska-Curie National Contact Points (NCPs): İyi uygulamaların paylaşımı ve katılımcı çeşitliliği de düşünülerek başvuran kişilerin standardını yükseltmek için destek.

Son Başvuru: 4 Mayıs 2017, 17:00