MIKTA / "Education in Emergencies" Proje Çağrısı

05 Haziran 2017 Pazartesi

Dünya genelinde 35 farklı ülkede 75 milyondan fazla çocuk, doğal felaketler ve savaşlar sebebiyle eğitimden yoksun kalmaktadır. Özellikle kız öğrenciler bu durumdan çok daha fazla etkilenmektedirler. Eğitimin temel insan hakkı olduğu ve Dünyanın az gelişmiş bölgelerinin refaha erişebilmek için temel gerekliliği olduğu yönünde küresel bir konsensus oluşmuştur. Bu kampanya ile felaket ve savaş yaşanan bölgelerde eğitime yönelik zorlukların belirlenmesi ve buna yönelik yenilikçi çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kazanan proje fikirlerine yönelik Avustralya Hükümeti tarafından 1,5 Milyon USD'lık bir ödül havuzu oluşturulmuştır. Bu kampanya G20 olarak adlandırılan Dünya'nın en büyük ekonomilerine sahip devletlerin oluşturduğu topluluk içerisinde yer alan 5 ülkenin (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye, Avustralya) ortak girişimiyle kurulmuş bir platform olan MIKTA tarafından yürütülmektedir. Proje çağrıları 25 Haziran'a kadar online olarak yapılabilecektir. Fon almaya hak kazanan projeler Eylül 2017'de yapılacak MIKTA Dışişleri Bakanları toplantısında duyurulacaktır.

Aşağıda belirtilmiş alanların bir ya da birkaçını içeren inovasyonlar beklenmektedir:

• Eğitimin teknoloji kullanımıyla ulaştırılması.
• Çocukların ve gençlerin güvende hissedecekleri eğitim ortamının yaratılmasına yönelik girişimler.
• Eğitim içeriğinin ve hizmetlerinin kalite ve güvenilirliğinin artırılması.
• Yerel toplum kuruluşlarının eğitim hizmetlerinin idamesi, eğitime erişim ve sürdürülebilirlik konularında desteklerinin sağlanması.

Proje Fikirlerinin Online Sistemde Son Başvuru Tarihi: 25 Haziran 2017
İlk Eleme (Shortlist) Sonuçlarının Duyurulması: 10 Temmuz 2017
Geribildirim Aşaması: 10 Temmuz - 23 Temmuz 2017
İkinci Aşama (Refinement): 24 Temmuz - 6 Ağustos 2017
Kazanan Proje Fikirlerinin Duyurulması: Eylül 2017

Detaylı bilgi ve başvuru yapmak için tıklayınız.

Kaynak: https://kusip.gov.tr/kusip/views/cagriKartiArama.htm?cId=132