Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezine Ziyaret

10 Haziran 2016 Cuma

Rize Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sn. Erhan KAVAZ, Sanayi Şube Müdürü Sn. Ercüment Yüksel CİNEL ile KÜSİ İl Temsilcisi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Sn. Doç. Dr. Göktuğ DALGIÇ Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezinde incelemelerde bulundu.

Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında, Rize Ticaret ve Sanayi Odası, Rize Ticaret Borsası ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin ortaklığı ve Rize Valiliği’nin destekleyici ortaklığı ile 14.01.2011 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren bir projedir. Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Toplam bütçesi  9.957.370 Avro’dur.

Projenin genel amacı, Rize ve civarında yoğunlaşmış olan çay sektörünün rekabet gücünü ve üretim kalitesini arttırmak, çay üreticisi KOBİ’lerin faydalanabileceği ortak AR-GE, inovasyon ve iş geliştirme alt yapısının güçlendirilmesidir. Proje ile çay sektöründeki KOBİ’lere gelişmiş altyapı ve yüksek kaliteli hizmet sunulması, bu kapsamda merkezden yaklaşık 150 KOBİ’nin faydalanması beklenmektedir. Ayrıca çay ürünlerinin çeşitliliğinin arttırılması ve çayın yan ürünlerinin geliştirilmesi ile birlikte mevcut katma değeri düşük olan çay ürününün katma değerinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu amaçlara yönelik olarak, Rize İli Çayeli İlçesi Musadağı Köyü Küçükarpik Mevkiinde çay üretiminin kalitesinin arttırılmasına yönelik bir uygulamalı araştırma merkezi kurulacaktır.

Merkezde; pilot çay üretim tesisi, paketleme tesisi, çay atığı geri dönüşüm-gübre üretim- tesisi ve deposu, laboratuvar dahil idari bina, uygulama çaylığı, tamamlayıcı çevre düzenlemeleri, çayhane bileşenleri Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi şemsiyesi altında hizmet verecektir.

Siyah çay, yeşil çay ve oolong çay üretimi yapılacak tesis, 3 ton/gün siyah çay, 1ton/gün yeşil ve oolong çayı üretimi yapılabilecek kapasitededir.

Gübre üretimi yapılacak olan çay atığı geri dönüşüm tesisi, çay üretimi sonucunda oluşan çay atıklarının doğaya olan etkisini azaltarak, sürdürülebilir çay üretimini sağlayabilmek için çay atıklarının organik gübreye dönüştürülmesini sağlayacaktır. Çay atıklarının organik gübre olarak değerlendirilmesi ile atıklardan kurtulmak için çevrenin kirletilmesinin ve atıkların kötü niyetli kullanılmasının önüne geçilmesi planlanmaktadır.

Proje kapsamında dizaynı yapılan ve yine Merkez dahilin de olan mobil ve sabit çayhanelerde, üretimi yapılan çay çeşitleri, müşterilerin beğenisine sunularak, ürünlerin insanlar üzerinde oluşturacağı damak tadı gözlemlenebilecektir. Elde edilen sonuçlar, Ar-Ge çalışmalarında kullanılarak, yeni ürün geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Proje, İnşaat (Lot1 ve Lot 2 Olarak), Teknik Destek, Müşavirlik ve Tedarik olmak üzere 4 bileşenden oluşmaktadır.

Haber Kaynak: http://rize.sanayi.gov.tr/NewsDetails.aspx?newsID=23704&lng=tr