Tübitak 2209-B Programı 2016 Yılı 12. Dönem 2017 Yılı 1. ve 2. Dönem Başvuru Sonuçları Açıklandı

17 Mayıs 2017 Çarşamba

Yazıcı-dostu sürüm

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında projelerini sanayi ortaklığı ile yapacak lisans öğrencilerinin projeleri için destek verilmektedir. 2209-B kodlu destek programına 2016 yılı 12. dönem, 2017 yılı 1. ve 2. dönem için yapılan başvuruların sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlar e-bideb sistemine giriş yapılarak “Başvuru Durumu” altından görülebilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.