Türk ve ABD'li Bilim İnsanlarına Yönelik Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Verilecektir

19 Nisan 2017 Çarşamba

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri oluşturma ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik yurt içinde düzenlenecek çalıştaylara TÜBİTAK – BİDEB tarafından "2223 - D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği Programı" kapsamında destek verileceği duyurulmuştur.

Etkinlik desteği üst sınırı 50.000 TL olarak belirlenmiştir. Çağrı, başvuruya 15 Mayıs 2017’de açılıp 16 Haziran 2017’de kapanacaktır.

Desteklenecek Alanlar:
1.    Sağlık
2.    Gıda
3.    Biyoteknoloji
4.    Bilgi ve İletişim Teknolojileri
5.    Nanoteknoloji
6.    Enerji
7.    Çevre
8.    Sosyal Bilimler

Kaynak: http://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/turk-ve-abdli-bilim-insanlarina-yonelik-bilimsel-etkinlik-duzenleme-destegi-verilecektir