TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! 2017 Başvuruları Başladı

11 Ocak 2017 Çarşamba

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! 2017  Yarışmaya katılın, fikrinizi paylaşın, biraz iş konuşalım.

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Türkiye’nin büyümesi ve kalkınmasında aktif rol oynayacak, vizyoner üniversite öğrencilerine iş dünyasının deneyimlerimden faydalanabilecekleri bir süreç deneyimi sunan bir iş fikri yarışmasıdır.

Üniversite öğrencisi genç girişimci adaylarının gerekli mekanizmalar ile desteklendikleri takdirde, Türkiye’nin büyümesi ve kalkınmasında kilit bir rol oynayacakları inancından yola çıkarak 2011 yılından beri düzenlenmektedir. Yarışma ile TÜSİAD üniversite öğrencilerinin girişimciliğe ilişkin farkındalığını artırmayı ve gençlere girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunmayı amaçlamaktadır.

Başvuru Tarihi:

2017 döneminde yarışmaya 9 Ocak – 20 Şubat tarihleri arasında başvurabilirsiniz. Son Başvuru: 20 Şubat 2017 saat 17:00

Başvuru Şartları: 

Yarışmaya başvurabilmek için;

  • T.C. vatandaşı olmak,
  • Üniversitelerin ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarına devam etmek,
  • 1 Ocak 2017 itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak;
  • 2 – 5 kişiden oluşan bir ekip oluşturmak;
  • Fikrin kapsadığı ürün veya hizmetten ticari kazanç elde etmek amacıyla tüzel kişilik kurmamış olmak gerekir.

Başvuru Dönemi

Üniversite öğrencisi gençler ekiplerini kurarak www.bugenclikteisvar.com üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirirler.

Online Eğitim

Başvurularını yapanlara TÜSİAD’ın girişimcilik ekosistemine Türkçe kaynak sağlamak amacıyla çevirisini yaptırdığı Silikon Vadisi girişimcisi ve akademisyen Steve Blank’in “How to Build a Startup: The Lean LaunchPad” adlı online eğitimi alabilmeleri için bilgilendirme yapılır. Bu online eğitim, kendini geliştirmek ve bilgilerini güncellemek isteyen tüm başvuru sahiplerinin yararlanabileceği bir kaynak niteliği taşır.

Ön Eleme

Başvurular en az iki yatırımı olan melek yatırımcılar ve girişimcilik ekosisteminin lider isimlerinden oluşan bağımsız bir ön jüri tarafından incelenir. En yüksek puanı alan ilk 50 iş fikri (ilk 30’u asil, sonraki 20’si ise yedek olmak üzere) ön elemeyi geçer.

Eğitim Kampı

Ön elemeyi geçerek katılımlarını teyit eden 30 ekip, tüm masrafları TÜSİAD tarafından karşılanan üç günlük bir eğitim kampına davet edilirler. Ekiplerin eğitim kampına, online eğitimde bahsedilen iş modeli kanvasını hazırlamış ve fikirlerini tanıtıcı bir sunumla gelmiş olması beklenir. Eğitim kampı boyunca ekipler; fikir ve ihtiyaç doğrulamadan pazara çıkış stratejisine, fizibiliteden etkin sunum tekniklerine kadar bir girişimcinin bilmesi gereken tüm temel konular hakkında eğitilecekleri ve girişimcilik ekosisteminin önemli aktörlerinden mentorluk alacakları bir eğitici serüvene şahitlik ederler. Bu eğitim kampı süreci, iş fikri sunumlarının ve iş modellerinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlar.

TÜSİAD Rehberleri ile Eşleşme

Eğitim Kampının sonunda iş planlarını ve sunumlarını güncelleyen 30 ekip, iş fikirlerini 12 kişiden oluşan TÜSİAD üye rehberlerinin değerlendirmesine sunarlar. Her üye yarışma dönemi boyunca rehberlik edeceği bir ekibi belirler. Eşleşme sonunda, 30 ekip içinden seçilmiş olan 12 ekip, yarı finalist olarak yarışmaya devam etme hakkı kazanır.

Rehberlerle Çalışma Dönemi

Yarı finalist olan 12 ekip, yarışma süresince eşleştikleri TÜSİAD rehberleri ile bir araya gelerek onların deneyimlerinden faydalanma ve iş planlarını geliştirme imkanı bulurlar. Ekipler TÜSİAD rehberleriyle çalışma döneminin sonunda nihai iş planı sunumlarını, projelerini anlatan kısa bir video ile birlikte final jürisine gönderirler.

Final Jürisi Değerlendirmesi

Yarı finalistleri değerlendiren Final Jürisi, 12 ekip içinden Ödül Töreni’nde sahne alacak olan 5 finalist ekibi belirler.

Ödül Töreni

Ödül Töreni’nde 5 finalist ekip TÜSİAD üyeleri ve kamuoyu önünde iş planlarını sunar. Final Jürisinin bire bir değerlendirmesinin ardından ilk üç proje seçilir ve kazanan ekiplere para ödülü verilir.

JÜRİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

YENİLİKÇİ YAKLAŞIM %20

İş fikri mevcut uygulamalara nasıl bir yenilik getiriyor? Teknolojik bir farklılık sunuyor mu? Var olan ürün ya da iş modellerini ne şekilde geliştiriyor? Yerel ya da uluslararası pazarlarda benzerleri var mı?

FİKRİN HAYATA GEÇİRİLEBİLİRLİĞİ %30

İş fikrinin gerçekleşmesi için gerekli kaynaklar neler? İşgücü, ekipman, teknoloji, işbirliği, finansman vb. gerekli kaynakların ne kadarını elde edebilecek yetkinliğe sahip?

YARATILACAK KATMA DEĞER %30

Ticari aktivitenizin yaratmasını öngördüğünüz katma değer ve istihdam ne büyüklükte? Hedef pazarınızın büyüklüğü nedir?

SOSYAL VE ÇEVRESEL ETKİ %20

İş fikriniz yöresel kalkınma, kadınların iş gücüne katılımını artırma ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında nasıl bir etki yaratacak?

Para Ödülü

Rehberlik sürecinin sonunda final jürisine sunum yaparak oylama sonucunda ilk üçe giren ekipler, derecelerine göre şöyle ödüllendirilir:

1.Ekibe 75.000TL
2. Ekibe 50.000TL
3. Ekibe 25.000T
 
Detaylı bilgi için http://bugenclikteisvar.com/