Ufuk 2020 Programı Enerji Alanı 2016 Yılı Çağrıları Açılmıştır

24 Ekim 2015 Cumartesi

Değerli Araştırma ve İş Dünyası Temsilcileri,

Ufuk 2020 Programı Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji Alanı 2016 yılı çağrıları 15 Ekim 2015 tarihinde açılmıştır.

Çağrılar kapsamında Enerji Verimliliği (ısıtma ve soğutma, binalar ve tüketiciler, sanayi ve ürünler, enerji verimliliği yatırımları için girişimci finansman), Rekabetçi Düşük Karbonlu Enerji (akıllı şebekeler ve dopalama, yenilenebilir enerji teknolojileri, fosil yakıt tabanlı güç sektörleirnin ve enerji yoğun endüstrinin CO2 yakalama ve depolam teknolojileri yoluyla karbonsuzlaştırılması,enerji alanında Avrupa Araştırma Alanı’nın gelişmesine destek, enerji sistemlerinin sosyal, çevresel ve ekonomik boyutu) ve Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler ile ilgili konular desteklenecektir.

Enerji Alanı 2016-2017 Çalışma Programına ulaşmak için tıklayınız.

Çağrılarla ilgili genel bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Enerji Verimliliği Çağrısı

Açılış tarihi: 15 Ekim 2015 (EE-08-2016(RIA), EE-03-2016(IA), EE-04-2016-2017(RIA), EE-05-2016(RIA), EE-07-2016-2017(IA) başlıkları şu an başvurmaya açıktır)

Öngörülen Bütçe:

·         2016: 93 Milyon Avro

·         2017: 101 Milyon Avro

Enerji Verimliliği çağrılarına ulaşmak için tıklayınız.

Rekabetçi Düşük Karbonlu Enerji Çağrısı

Açılış tarihi: 8 Aralık 2015

Öngörülen Bütçe:

·         2016: 355 Milyon Avro

·         2017: 367 Milyon Avro

Rekabetçi Düşük Karbonlu Enerji Çağrılarına ulaşmak için tıklayınız.

Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler Çağrısı

Açılış tarihi: 8 Aralık 2015

Öngörülen Bütçe:

·         2016: 60 Milyon Avro

·         2017: 71.50 Milyon Avro

Akıllı ve Sürdürlebilir Şehirler çağrısına ulaşmak için tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.fp7.org.tr/tr/haber/ufuk-2020-programi-enerji-alani-2016-yili-cagrilari-acilmistir