Ufuk 2020 Programı İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler 2016 Yılı Çağrıları

24 Ekim 2015 Cumartesi

Değerli Araştırma ve İş Dünyası Temsilcileri,

Ufuk 2020 Programı İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler 2016 yılı çağrıları yayınlanmıştır.

Söz konusu alanda aşağıda bilgileri verilen Çağrılar yer almaktadır. Projeler, bu öncelikler altında desteklenecektir.

  GREENING THE ECONOMY 2016 ÇAĞRISI

 

  Açılış tarihi: 15 Ekim ve 10 Kasım 2015 (alt öncelikler farklı tarihlerde başvuruya açılacaktır)

  Öngörülen Bütçe: 142.85 Milyon Avro

  Öncelikler:

 • İklim servislerinin geliştirilmesi
 • Düşük-karbon teknolojilerinin geliştirilmesi
 • Doğa kaynaklı çözümlerin geliştirilmesi
 • Su araştırmaları
 • Ham maddelerin sürdürülebilir temini (enerji ve tarım dışı ham maddeler)
 • Sürdürülebilir ve kapsamlı küresel çevre gözlem ve bilgi sistemlerinin geliştirilmesi
 • Sürdürülebilir büyüme için kültürel mirasın korunması ve ekosistemlerin sürdürülebilir yönetimi

“Greening the Economy” çağrısı ve alt öncelikler hakkında detaylı bilgi almak için İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler Alanı 2016-2017 Çalışma Programını inceleyebilirsiniz.

  CIRCULAR ECONOMY 2016 ÇAĞRISI

 

  Açılış tarihi: 8 Aralık 2015

  Öngörülen Bütçe: 84.5 Milyon Avro

  Başlık kodları: CIRC-01, CIRC-02, CIRC-03, CIRC-04

  Öncelikler:

 • Döngüsel değer ve kaynak zincirlerinin tasarımı
 • Döngüsel ekonomi kapsamında su araştırmaları
 • Evsel, tarımsal ve endüstriyel atıksularda bulunan besinin etkin bir şekilde yeniden kazanımı

“Circular Economy” çağrısı ve alt öncelikler hakkında detaylı bilgi almak için Yatay Aktiviteler (Odak Alanlar) 2016-2017 Çalışma Programını inceleyebilirsiniz.

  SUSTAINABLE CITIES THROUGH NATURE-BASED SOLUTIONS 2016 ÇAĞRISI

 

  Açılış tarihi: 8 Aralık 2015

  Öngörülen Bütçe: 60 Milyon Avro

  Başlık kodları: SCC-02, SCC-03, SCC-04

  Öncelikler:

 • Yenilikçi doğa-temelli çevresel çözümlerin geliştirilmesi (iklim ve su odaklı)
 • Kentsel yenileme kapsamında doğa-temelli çözümlerin geliştirilmesi
 • Doğa-temelli çözümlerin uygulandığı Sürdürülebilir Şehirler için yeni yönetim, iş ve finansman modellerinin ve ekonomik etki değerlendirme araçlarının geliştirilmesi

“Sustainable Cities through Nature-based Solutions” çağrısı ve alt öncelikler hakkında detaylı bilgi almak için Yatay Aktiviteler (Odak Alanlar) 2016-2017 Çalışma Programını inceleyebilirsiniz.

2016-2017 Çağrılarında İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler alanından fonlanacak olan tüm Çağrı başlıklarının açılış ve kapanış tarihlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.fp7.org.tr/tr/haber/ufuk-2020-programi-iklim-degisikligi-cevre-kaynak-verimliligi-ve-ham-maddeler-2016-yili