Üniversitemiz Ufuk 2020 Bilgi Çoğaltıcısı Oluşumuna Katıldı

10 Haziran 2016 Cuma

Türkiye’nin Avrupa Araştırma alanına entegrasyonunu sağlamak ve Ufuk 2020 Programına katılımı artırmak amacıyla “Turkey in Horizon 2020¨ IPA (Instrument for Pre-Accession) projesi 18 Eylül 2015'te başladı.

Program dahilindeki olanakların daha geniş kitlelerle paylaşılabilmesi için akademi, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları gibi 75 kurumdan temsilcilerin dahil olduğu bir “Bilgi Çoğaltıcıları” sistemi oluşturuldu.

Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi de, Ufuk2020 kapsamında oluşturulan Bilgi Çoğaltıcıları (Information Multipliers-IM) oluşumuna katıldı. Ufuk2020 Bilgi Çoğaltıcıları oluşumunda Üniversitemiz, Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı Gözde TÜYSÜZ ile temsil ediliyor.

Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi’nin de yer aldığı Bilgi Çoğaltıcıları;

Ufuk 2020 ve Avrupa çapındaki diğer Ar-Ge programları dahilinde yayımlanan ortak arama duyuruları ve açılan proje başvuru çağrıları hakkında bilgilendirme yapılması,

Proje bünyesinde düzenlenecek eğitim ve etkinliklere katılarak, kendilerine aktarılan bilginin hem kendi kurumlarının iletişim ağına hem de paydaşlarına yayılması,

İlgili kurumları, Horizon2020 çerçevesinde sunulan imkânlardan yararlanmaları konusunda teşvik etmesi, konularında görev alarak bulunduğu kuruluşun ve paydaşlarının Ufuk2020 ve bu doğrultuda Ar-Ge ve yenilik hedeflerine önemli ölçüde katkıda bulunmayı hedefliyor.