Üniversitemizde Ar-Ge Reform Paketi Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

31 Mayıs 2016 Salı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Rize İl Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen ve Üniversitemizin ev sahipliği yaptığı Ar-Ge Reform Paketi Tanıtım Toplantısı Rize Belediye Başkan Yardımcısı İsmet SİVRİKAYA, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali BİLGİN, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Rize İl Müdürü, Rize Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri, işadamlarının,  akademisyenlerin ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğünün katılımı ile gerçekleştirildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz Konferans Salonu’ndaki programda ilk olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Rize İl Müdürü Erhan KAVAZ söz aldı. KAVAZ, yaptığı konuşmada, Ülkemizin Ar-Ge alanında 2023 hedeflerine ulaşmasına ve kalkınmasına büyük katkılar sağlayacak olan 6676 sayılı Kanun ile tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi, Ar-Ge yatırımlarının özendirilmesi, Ar-Ge ve yenilik desteklerinin etkili koordinasyonunun sağlanması ve Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliğinin geliştirilmesi konularına vurgu yaptı. Ayrıca İl Müdürlüğü olarak Ar-Ge kültürünün geliştirilmesi kapsamında yaptıkları faaliyetler hakkında da açıklamalarda bulundu.

Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali BİLGİN yaptığı konuşmada, Üniversitemiz bünyesinde yapılan Ar-Ge çalışmalarından ve bu çalışmalara destek vermek amaçlı kurulan Teknoloji Transfer Ofisi yapılanmasından bahsetti. Prof. Dr. Ali BİLGİN ayrıca, Teknoloji Transfer Ofisinin, akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesi, Üniversite – Sanayi İşbirliğinin gelişmesi ve girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerini yürüttüğünü belirtti ve Üniversite olarak Ar-Ge kapsamındaki tüm çalışmalara azami oranda destek verdiklerini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Turgay DEVECİ ilk olarak,  Bakanlık tarafından yürütülen ‘Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları’ hakkında bilgiler verdi. Sonrasında ‘Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6676 sayılı Kanun’ kapsamında, sanayicilere, üniversite öğrencilerine ve öğretim görevlilerine önemli yenilikler getiren Ar-Ge Reform Paketi’nde yer alan ve aşağıda ana hatlarıyla sıralanan maddeler hakkında detaylı bilgiler vererek konuşmasını tamamladı.

Ar-Ge Reform Paketinin getirdiği yenilikler aşağıdaki maddeler halinde özetlenebilir:

- Tasarım Merkezleri kurularak Ar-Ge Merkezleri’ne sağlanan destek ve muafiyetlerden yararlandırılması. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde gerçekleştirilecek tasarım faaliyetlerinin de destek ve muafiyet kapsamına alınması.

- Ar-Ge ve tasarım yapan firmaların yanı sıra, Ar-Ge ve tasarımı siparişle yaptıran KOBİ’lerin de vergi indiriminden yararlandırılması.

- Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli en az Ar-Ge personeli sayısının özellikle yüksek teknolojili sektörlerde 30’dan 15’e düşürülmesi.

- Ar-Ge Merkezleri’nde istihdam edilecek Temel Bilimler mezunlarının maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmının, 2 yıllığına Devlet tarafından karşılanması.

- Firmaların ortak proje yapmalarını teşvik etmeye yönelik Rekabet Öncesi İşbirliği projelerine vergisel ve hibe destekler sağlanması.

- Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri kapsamında dışarıdan temin edilen ürünlere Gümrük Vergisi İstisnası getirilerek proje sürelerinin kısaltılması ve maliyetlerinin düşürülmesi.

- Öncelikli ve stratejik sektörlerde (bilişim, sağlık, biyoteknoloji, nanoteknoloji, savunma, uzay, havacılık vb.) İhtisas (Tematik) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin kurularak, odak Ar-Ge yapılarının tesis edilmesi.

-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nde çalışan personelin, projelerle ve lisansüstü eğitimleriyle ilgili olarak dışarıda geçirmeleri gereken sürelerin de muafiyet kapsamına alınması.

- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yer alan Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulan firmalara doğrudan girişim sermayesi sağlayan firmalara vergi indirimi kolaylığının getirilmesi.

- Yenilikçi fikirlere sahip gençlere verilen 100.000 TL’lik Teknogirişim Sermayesi Desteği’nin, proje niteliğine göre 500.000 TL’ye kadar artırılması, mezuniyet sonrası 5 yıllık sürenin 10 yıla uzatılması.

- Bilişim sektöründeki firmaların güvenli ve kaliteli yazılımlar geliştirmelerini sağlamaya yönelik standart belirleme ve yetkilendirme sisteminin getirilmesi.

- Üniversite-Sanayi İşbirliği faaliyetlerinde bulunan öğretim üyelerinin bu faaliyetleri sonucunda elde ettikleri gelirlerden; gelir vergisi kesintisi yapılmaması, döner sermaye kesintisinin % 15 ile sınırlandırılması öğretim üyesine % 85’inin ödenmesi.