Farkındalık-Bilgilendirme

Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Birimi

Modül 1 birimimiz; RTEU-TTO’nun etkinliklerinin üniversite bünyesindeki akademisyenlere, öğrencilere ve bölgedeki sanayi kuruluşlarına tanıtılması, hedef kitlede farkındalık oluşturulması amacıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir:

  • RTEÜ-TTO’nun faaliyetlerinin (eğitim, seminer, çalıştay, etkinlik vb.); akademisyenler, öğrenciler ve sanayiye web sayfası, yazılı ve görsel basın, sosyal medya kullanılarak tanıtılması,
  • Akademisyen, öğrenci, araştırmacı, firma, kamu kurumu ve STK’lar gibi değişik paydaşların farkındalık bilgisinin arttırılmasını sağlayacak ziyaretlerde bulunulması ve farklı etkinlikler düzenlenmesi,
  • Birebir yapılacak görüşmeler, tanıtım materyallerinin basılı ve elektronik olarak ilgili kurum ve kişilere ulaştırılması ile RTEÜ TTO’nun verdiği hizmetler konusunda iç ve dış paydaşlar arasında etkili bir farkındalık oluşturulması.