Hakkımızda

Üniversitemiz Senatosunun 26 Ağustos 2015 tarih ve 89 sayılı  toplantısı kararı sonucu kurulan RTEÜ-TTO (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi)  Zihni Derin kampüsü yerleşkesinde faaliyetlerine başlamıştır. RTEÜ-TTO Üniversite Rektör Yardımcısı Başkanlığında, Koordinatör ve Yürütme kurulu ile birlikte yönetim kadrosunu oluşturmaktadır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi TTO, “Üniversite bünyesinde üretilen bilginin sanayide kullanılması, ulusal ve uluslararası destek programlarından yararlanılması, üretilen bilginin topluma aktarılması ve ticari ürüne dönüştürülmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve akademik girişimciliğin teşvik edilmesi” yönündeki ülke ve ekonomimize fayda sağlayan ve değer katan çalışmaları desteklemek amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.