Sayılarla RTEÜ'de AR-GE

 
2006
2013
2014
2015
2016
SCI-SSCI-AHCI İndeksli Dergilerdeki Toplam Yayın Sayısı 10 239 280 309 293
ISI İndekslerinde Yer Alan Atıf Sayısı 42 419 138 1716 2083
Üniversitenin URAP Türkiye Sıralamasındaki Yeri (125 Üniversite) -- 66 61 51 60
Devlet Üniversiteleri Sıralamasındaki Yeri (95 Üniversite) -- 56 50 40 50
2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler Sıralamasındaki Yeri (62 Üniversite) -- 6 6 4 4
TÜBİTAK, AB Proje Sayıları 1 9 8 14 7