Tübitak Projelerimiz

1001 Projelerimiz
 
Proje Adı Yürütücü Birim Onay Tarihi Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
Türkiyedeki Noktalı İnci Balığı, Alburnoides Jeitteles, 1861 (Teleostei: Cyprinidae)
Cinsinin Taksonomik Revizyonu
Doç. Dr. Yusuf Bektaş Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü
04.09.2013 01.10.2013 01.10.2016
Türkiye Epilobium L. (Onagraceae) Taksonlarının Biyosistematik Yönden İncelenmesi Doç. Dr. Serdar Makbul Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  05.03.2014 01.04.2014 01.04.2017
Türkiye'nin Orta Ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Yayılım Gösteren Culex Pipiens Kompleks (Diptera: Culicidae)
Türlerinde Insektisit Direnci
Yrd. Doç. Dr. Muhammet Mustafa Akıner Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
25.02.2014 15.03.2014 15.03.2017
Termofilik Kaynaklı Genler Kullanılarak E. Coli'de Tetrahidrobiopterin (Bh4) Üretimi Ve Karakterizasyonu Yrd. Doç. Dr. Fatih Şaban Beriş Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
06.03.2014 01.04.2014 01.10.2016
Bulk Segregant Analizi Kullanılarak Narda Önemli Karakterlerle İlişkili Moleküler Markörlerin Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Keziban Yazıcı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
25.09.2014 15.10.2014 15.04.2017
Güneydoğu Karadeniz Planktonik Besin Zincirinde Mikrozooplanktonun Rolü Yrd. Doç. Dr. Ülgen Aytan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü
30.12.2014 15.01.2015 15.01.2017
Doğu Karadeniz'de Sediment Örneklerinde 137Cs Radyoizotopunun Deneysel Ekolojik Ömür Tayini ve
Bazı Deniz Organizmalarında Radyoaktif Biyobirikim ve Biyoatılım Kapasitelerinin Araştırılması
Prof. Dr. Hasan Baltaş Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü
30.04.2015 15.05.2015 15.05.2017
Türkiye'deki Bufo Bufo Tür Grubunun (Anura, Bufonidae) Morfolojik ve Moleküler Yönden İncelenmesi Doç. Dr. Nurhayat Özdemir Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  20.03.2015 15.04.2015 15.04.2018
 Termofilik Anoxybacillus Gonensis Glukoz İzomerazının Bölge Spesifik Mutasyonlarla Isıl Kararlılığının Arttırılması Yrd. Doç. Dr. Hakan Karaoğlu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü
09.09.2015 01.10.2015 01.10.2018
İdrar Örneklerinde Trityum Analizi Doç. Dr. Recep Keser Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  09.03.2015 15.04.2015 15.10.2016

1002 Projelerimiz
 
Proje Adı Yürütücü Birim Onay Tarihi Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
N- Ve P-Tip Katkılı Mg2x (X=Si, Ge, Sn) Tabanlı Sistemlerin Termoelektrik Özelliklerinin
Teorik Olarak İncelenmesi
Dr. Övgü Ceyda Yelgel Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi 
10.05.2016 15.03.2016 15.03.2017
Resorsinaren Grupları İçeren Yeni Tür Ftalosiyaninlerin İyon Taşıma Özelliklerinin İncelenmesi Doç. Dr. Cihan Kantar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
10.02.2016 01.03.2016 01.03.2017

1005 Projelerimiz
 
Proje Adı Yürütücü Birim Onay Tarihi Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
Soğuk Altlık Tekniğiyle Gümüş Kaplanan Titanyum Esaslı Malzemelerin Biyouyumluluklarının Incelenmesi Prof. Dr. Zeynep Yeşil Duymuş Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
10.05.2016 01.05.2016 01.11.2017

3001 Projelerimiz
 
Proje Adı Yürütücü Birim Onay Tarihi Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
Yeni NDM-12 ve NDM-14 Metallo-Beta-Laktamaz Varyantlarının Oluşumuna Neden Olan
Aminoasitlerin Katalitik Aktiviteye Etkilerinin Mutasyonel Analizi
Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
24.07.2015 15.08.2015 15.08.2017
Yeni 2,3-Disübstitüe Kinazolinon-4(3h)-On Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Bazı Enzim
İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Nesrin Karaali Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
11.11.2015 01.12.2015 01.12.2017

3501 Projelerimiz
 
Proje Adı Yürütücü Birim Onay Tarihi Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
Dağbaşı Yöresi (Araklı-Trabzon) Skarn Cevherlerinin Jeokimyasal ve Kökensel Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Demir Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
01.04.2013 15.04.2013 15.04.2016
Fitoplankton Boy Gruplarının Birincil Üretim Üzerine Olan Mevsimsel Etkisinin Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Ağırbaş Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü
17.09.2013 01.10.2013 01.04.2017
Yüksek Parlaklığa Sahip Ekonomik Çok-kipli Diyotlarla Uyarılan , Darbeli, Tm3+ Katkılı Katı-Hal Lazerlerinin Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Ersen Beyatlı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
13.08.2015 01.09.2015 01.09.2018
Avrupa Konumsal Veri Altyapısı (Inspire) ve Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (Tucbs) İle Bütünleşik Geliştirilen Özel Tarım Ürünü Arazileri Konumsal Veri Modeli Bileşenleri Doğrultusunda Çay Bilgi Sistemi (Çaybis) Kavramsal Veri Modelinin (Kvm) Oluşturulması Yrd. Doç. Dr. Ali Erdem Özçelik Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  28.09.2015 15.10.2015 15.10.2017
Farklı İnceliğe Sahip Uçucu Kül, Yüksek Fırın Cürufu Ve Öğütülmüş Obsidyen Katkılı Çimentoların Puzolanik  Aktivitesi, Hidratasyon Isısının Tayini Ve Yapay Sinir Ağlarıyla Optimum Puzolan Katkı Oranının Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. İlker Ustabaş Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
24.03.2015 15.04.2015 15.04.2018
Nano Ölçekli Bor Mineralleriyle Zenginleştirilmiş Ilık Karışım Asfaltın Reolojik Performansının Araştırılması Ve Dijital Görüntüleme Yöntemi İle Analizi Yrd. Doç. Dr. Tuba Kütük Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
20.03.2015 15.04.2015 15.10.2017
Doğal Zeolitlerin Geopolimerik Aktivitelerini Etkileyen Parametrelerin Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Sevgi Özen Karslı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü
10.05.2016 01.05.2016 01.05.2018

4005 Projelerimiz
 
Proje Adı Yürütücü Birim
Fen Bilimleri Ogretmenlerine Yonelik Argumantasyon
Uygulamalari
Yrd. Doç. Dr. Bahadır Namdar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Fen Bilgisi Öğretmenim Disiplinlerarası Bilim Anlayışı
Kazanıyor
Sinan Çınar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi