TÜBİTAK-Ulusal Destekler

AKADEMİK

1000 – Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı
1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.
1002 – Hızlı Destek Programı
1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
3001 – Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
3501 – Kariyer Geliştirme Programı

 SANAYİ

1512 – Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BiGG)
1301 – Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)
1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı
1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.
1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
1601 – Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.
1514 – Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
1602 – TÜBİTAK Patent Destek Programı
1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
T.C. Maliye Bakanlığı Ar-Ge İndirimi

 KAMU

1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
1301 – Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)

 GİRİŞİMCİLİK

1512 – Teknogirişim Sermaye Desteği Programı
2238 – Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı
2239 – Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğit. ve Araş. Faaliyetlerini Dest. Prog.
1514 – Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
1601 – Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

 BİLİMSEL ETKİNLİK

2237-A – Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği
2237 B - Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı
2223-B – Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği
2223-C – Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği
2223-D – İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği

 BİLİM VE TOPLUM

4007 – Bilim Şenliği Destekleme Programı
4003 – Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı
4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları
4005 – Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları
4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı
5000 – Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı