TÜBİTAK-Ulusal Destekler

AKADEMİK

1000 – Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı
1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.
1002 – Hızlı Destek Programı
1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1004 – Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı
1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
3001 – Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
3501 – Kariyer Geliştirme Programı

 SANAYİ

1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı
1505  Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı
1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P. (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)
1512 – Girişimcilik Destek Programı (BiGG)
1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
1514 – Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
1601 – Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.
1602 – TÜBİTAK Patent Destek Programı
1702 – Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı
1707 – Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı
SAYEM – Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması
BİGG + Mentor Arayüzü

 KAMU

1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
1301 – Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)

 GİRİŞİMCİLİK

1512 – Girişimcilik Destek Programı (BİGG)
1514 – Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
1601 – Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

 BİLİMSEL ETKİNLİK

2223-B – Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği
2223-C – Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği
2223-D – İkili İşbirliği Anlaşmaları Çerçevesinde Etkinlik Düzenleme Desteği
2237-A  Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği
2237-B  Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

 BİLİM VE TOPLUM

4007 – Bilim Şenlikleri Destekleme Programı
4003 – Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı
4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları
4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı
5000 – Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı
4005 – Yenilikçi Eğitim Uygulamaları